ฟันปลอมถอดได้

ฟันปลอมถอดได้ (Denture)

ฟันปลอมถอดได้มีอะไรบ้าง

ฟันปลอมถอดได้ มี 2 ประเภท คือ ฟันปลอมทั้งปากชนิดถอดได้ และ ฟันปลอมบางส่วนถอดได้

ฟันปลอมทั้งปากชนิดถอดได้ (Complete denture) คืออะไร

ฟันปลอมทั้งปาก เป็นฟันปลอมที่ใส่ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปหมดทุกซี่ เมื่อถอนฟันธรรมชาติออกไป กระดูกเบ้าฟันที่อยู่รอบๆฟันที่ถอนจะละลายตัว ทำให้สันเหงือกเล็กลง ยิ่งถ้าถอนฟันหมดทุกซี่จะทำให้ริมฝีปากและแก้มไม่มีฟันประคองไว้หรือยันไว้ อีกทั้งสันเหงือกก็เล็กลง ส่งผลให้ใบหน้าส่วนล่างยุบตัว ร่องต่างๆบนใบหน้าจะเห็นชัดเจน ทำให้ดูแก่ลง เมื่อใส่ฟันปลอมทั้งปาก ส่วนฐานของฟันปลอมทั้งปากจะช่วยชดเชยสันเหงือกที่ยุบตัวไป ฟันปลอมจะเสริมใบหน้าให้ดูใกล้เคียงกับตอนที่ยังมีฟันธรรมชาติอยู่

ฟันปลอมทั้งปากมีอะไรบ้าง

ฟันปลอมทั้งปาก มี 3 ชนิด คือ

1. ฟันปลอมทั้งปากแบบธรรมดา (Conventional complete denture) คือฟันปลอมที่ใส่บนสันเหงือกที่ไม่มีฟันหรือรากฟันเหลืออยู่เลย ยึดอยู่ในปากได้ด้วยความแนบสนิทของฐานฟันปลอมกับเนื้อเยื่อข้างใต้ ซี่ฟันปลอมเรียงตัวในตำแหน่งที่เหมาะสม(neutral zone) และความชำนาญของผู้ใส่ในการควบคุมฟันปลอมให้ใช้งานได้โดยไม่หลุด (neuromuscular control) ข้อได้เปรียบของฟันปลอมชนิดนี้คือรักษาอนามัยช่องปากได้ง่าย

2. ฟันปลอมคร่อมราก(Overdenture) คือฟันปลอมที่ใส่บนสันเหงือกที่ยังมีรากฟันธรรมชาติเหลืออยู่ รากฟันที่เหลือจะได้รับการรักษาและบูรณะเรียบร้อยก่อนใส่ฟัน

ฟันปลอมคร่อมรากมักจะทำตัวยึด(attachment) ระหว่างฟันปลอมกับรากฟัน ช่วยให้ฟันปลอมยึดอยู่ในปากได้ดี ไม่หลุดขณะใช้งาน ผู้ใส่สามารถถอดฟันปลอมออกมาล้างได้เอง

ข้อได้เปรียบของฟันปลอมคร่อมราก คือ บริเวณที่มีรากฟัน สันเหงือกจะไม่ยุบตัว รากฟันที่เหลืออยู่จะรับรู้ความรู้สึกได้เวลาใช้งาน กรณีมีตัวยึดจะไม่หลุดขณะใช้งาน

ข้อด้อยของฟันปลอมคร่อมรากคือ ขั้นตอนการทำยุ่งยากกว่าฟันปลอมทั้งปากแบบธรรมดา การรักษาอนามัยช่องปากยุ่งยากกว่า หากรักษาความสะอาดไม่ดีรากฟันที่เหลืออาจผุและเหงือกรอบรากฟันอักเสบได้

3. ฟันปลอมคร่อมรากเทียม คล้ายกับฟันปลอมแบบที่ 2 แต่ฝังรากเทียมแทนรากฟันธรรมชาติ ข้อได้เปรียบของฟันปลอมชนิดนี้คือ รากเทียมจะไม่ผุ โอกาสเกิดปัญหาในภายหลังมีน้อยถ้ารักษาอนามัยช่องปากได้ดี

การดูแลรักษาฟันปลอมทั้งปากทำอย่างไร

ถอดฟันปลอมออกล้างหลังรับประทานอาหาร ใส่ฟันปลอมเฉพาะกลางวัน ถอดฟันปลอมเวลานอนเพื่อให้เนื้อเยื่อใต้ฐานฟันปลอมได้พักผ่อน ไม่มีแรงกระทำตลอดเวลา ทำให้สันเหงือกยุบตัวช้าลง

การทำความสะอาดช่องปาก ให้แปรงลิ้นเหงือกและรากฟันที่เหลือด้วยแปรงสีฟันขนนุ่มร่วมกับยาสีฟัน อาจเช็ดด้วยผ้าก๊อสหรือผ้าแถบชนิดอื่นร่วมด้วยก็ได้

วิธีทำความสะอาดฟันปลอม ให้ใช้แปรงสีฟันหรือแปรงสำหรับแปรงฟันปลอมร่วมกับน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจาน แปรงฟันปลอมทั้งด้านนอกและด้านใน แปรงในลักษณะหลากหลายทิศทาง อย่าแปรงไปทางเดียวกันเพราะจะทำให้ฟันปลอมสึกเป็นร่องตามแนวขนแปรง ขณะแปรงให้จับฟันปลอมด้วยนิ้ว อย่ากำไว้ในอุ้งมือ เพราะจะทำให้ฟันปลอมแตกหักได้ ให้แปรงเหนืออ่างน้ำที่มีน้ำอยู่ หรือหาภาชนะใส่น้ำรองข้างใต้เพื่อป้องกันฟันปลอมตกแตกหากหลุดมือ อาจใช้สารช่วยทำความสะอาดฟันปลอมในจุดที่แปรงไม่ถึง สารนี้จะช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียด้วย

การเก็บฟันปลอม เมื่อถอดฟันปลอมออกต้องแช่น้ำ ใส่ในภาชนะที่มีฝาปิด ถ้าไม่แช่น้ำจะทำให้ฟันปลอมสูญเสียน้ำ เกิดการบิดเบี้ยวได้

ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ (Removable partial denture) คืออะไร

คือฟันปลอมที่ทำขึ้นใส่ทดแทนฟันธรรมชาติที่ถูกถอนไป เพื่อใช้เคี้ยวอาหาร เพื่อความสวยงามและออกเสียงได้ชัดเจน ฟันปลอมชนิดนี้ผู้ป่วยจะใส่หรือถอดได้ด้วยตนเอง ฟันปลอมยึดอยู่ในปากได้ด้วยตะขอที่จับอยู่บนฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่และความแนบสนิทของฐานฟันปลอมกับเนื้อเยื่อข้างใต้

ฟันปลอมบางส่วนถอดได้มีอะไรบ้าง

1. ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ(Cobalt-chrome partial denture) ฐานฟันปลอมทำด้วยโลหะผสม

2. ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ฐานอะคริลิก(Acrylic partial denture) ฐานฟันปลอมทำด้วยอะคริลิก

ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ แบบไหนดี

ข้อได้เปรียบของฟันปลอมชนิดฐานโลหะเมื่อเทียบกับชนิดฐานอะคริลิก คือชนิดฐานโลหะแข็งแรงกว่า ทำความสะอาดง่ายและคงความสะอาดได้นาน ฐานโลหะเป็นตัวนำความร้อนความเย็นของอาหารสู่เนื้อเยื่อข้างใต้ ข้อด้อยของฐานโลหะคือขั้นตอนการทำยุ่งยากกว่าและราคาแพงกว่าฐานอะคริลิก

ความสำคัญของการทำฟันปลอมบางส่วนถอดได้อยู่ที่การออกแบบฟันปลอมให้เหมาะสมกับสภาพช่องปากของผู้ป่วยแต่ละราย ใส่แล้วไม่เกิดแรงงัดต่อฟันธรรมชาติที่ใช้จับตะขอ เนื้อเยื่ออ่อนไม่บาดเจ็บ

การดูแลรักษาฟันปลอมถอดได้บางส่วนทำอย่างไร

ถอดฟันปลอมล้างหลังมื้ออาหาร ทำความสะอาดฟันปลอมโดยแปรงร่วมกับน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจาน ไม่ควรใช้ยาสีฟันเนื่องจากมีผงขัดผสมอยู่ ทำให้ฟันปลอมสึกเร็ว ถอดฟันปลอมเวลานอนเพื่อให้เนื้อเยื่อได้พัก เมื่อถอดออกให้แช่น้ำไว้เพื่อป้องกันฟันปลอมบิดเบี้ยวเสียรูป แปรงฟันธรรมชาติให้สะอาด โดยเฉพาะฟันหลักที่จับตะขอและผิวฟันที่ฟันปลอมปิดอยู่จะมีโอกาสผุง่ายเนื่องจากไม่โดนขัดถูจากอาหาร ลิ้นหรือแก้ม หลังใส่ฟันปลอมควรกลับมาให้ทันตแพทย์ตรวจทุกหกเดือน หรือเมื่อมีอาการผิดปกติ

ราคาของฟันปลอมแบบถอดได้

ราคาฟันปลอมแบบถอดได้ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงประเภทของฟันปลอม วัสดุที่ใช้ ค่าวิชาชีพทันตแพทย์ และที่ตั้งของคลินิกทันตกรรม

  • ประเภทของฟันปลอม – ฟันปลอมแบบถอดได้มีสองประเภทหลัก: ฟันปลอมแบบสมบูรณ์จะแทนที่ฟันทั้งหมดในขากรรไกรบนหรือล่าง และ ฟันปลอมบางส่วนแทนที่ฟันบางส่วนในปาก
  • วัสดุฟันปลอม – วัสดุที่ใช้ทำฟันปลอมก็มีผลต่อราคาเช่นกัน ฟันปลอมอะคริลิกเป็นประเภทที่พบได้บ่อยที่สุดและมีราคาไม่แพงนัก ฟันปลอมอะคริลิกเสริมโลหะนั้นทนทานกว่าและมีราคาสูงกว่า
  • ค่าวิชาชีพทันตแพทย์ – ค่าวิชาชีพทันตแพทย์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคลินิกทำฟัน และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของทันตแพทย์ โดยทั่วไปทันตแพทย์ในเขตเมืองจะคิดค่าบริการสูงกว่าทันตแพทย์พื้นที่อื่นๆ
  • ที่ตั้งคลินิกทันตกรรม – ราคาของฟันปลอมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่ทำฟัน โดยทั่วไป ฟันปลอมในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีราคาสูงกว่าในประเทศกำลังพัฒนา

ดังนั้นราคาของการทำฟันปลอมถอดได้ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ สิ่งสำคัญ คือคุณสามารถสอบถามราคาฟันปลอมแบบถอดได้ หรือขอคำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการส่วนบุคคลของคุณกับทันตแพทย์ ที่ ศูนย์ทันตกรรม โกลบอล เด็นทัล คอมเพล็กซ์ เพื่อให้คุณประเมินค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง

Scroll down

ตะกร้าสินค้า0
There are no products in the cart!
ซื้อสินค้าต่อ