ปลูกเหงือก

การปลูกเหงือก เป็นการผ่าตัดที่ใช้ในการรักษาเหงือกร่น เพิ่มความหนาเหงือก หรือ เพิ่มความแข็งแรงของเหงือก รอบๆ ตัวฟัน หรือ รากเทียม การปลูกเหงือก โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องเอาเหงือก จากบริเวณอื่นในช่องปาก  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วทันตแพทย์เฉพาะทางเหงือก จะนำเหงือกมาจากบริเวณเพดาน เพื่อมาเสริมในบริเวณที่จะทำการรักษา แล้วเย็บให้เข้าที่

การปลูกเหงือกนั้นทำได้หลายวิธี แต่ละวิธีก็จะเหมาะกับสถานการณ์ที่ต่างกันไป โดยส่วนใหญ่แล้วจะทำภายใต้การใช้ยาชาเฉพาะที่ คนไข้อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายบริเวณแผล หรือบวมได้เล็กน้อยใน 2-3 วันแรกหลังผ่าตัด

เทคนิคในการทำการปลูกเหงือกมีหลายวิธี ดังต่อไปนี้

การปลูกเหงือก แบบ Connective tissue graft

การปลูกเหงือก วิธีนี้จะทำการตัดชิ้นเนื้อจากเพดาน โดย ไม่มีเนื้อเยื่อผิวชั้นนอก เพื่อนำไปปลูก และเย็บเข้ากับบริเวณที่มีเหงือกร่น หรือ ต้องการเพิ่มความหนาเหงือกรอบๆฟันธรรมชาติ หรือ รากฟันเทียม

การปลูกเหงือก แบบ Free gingival graft

การปลูกเหงือก วิธีนี้จะทำการตัดชิ้นเนื้อจากเพดาน เช่นกัน แต่จะให้มีเนื่อเยื่อผิวชั้นนอกติดมาด้วย วิธีนี้มักจะใช้ปลูกบริเวณที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงของเหงือก รอบๆ ฟันธรรมชาติ หรือ รากฟันเทียม ซึ่งจะช่วยลดอาการเจ็บ ระคายเคืองเหงือก และลดการละลายตัวของกระดูกรอบๆ รากเทียมได้

การปลูกเหงือก แบบ Pedicle grafts

การปลูกเหงือก วิธีนี้จะเป็นการเลื่อนเหงือกจากซี่ข้างๆ โดย ที่ไม่ได้ทำการตัดชิ้นเหงือกออกมา เพื่อคงไว้ซึ่งการไหลเวียนของเลือด เพื่อมาเลี้ยงชิ้นเหงือกที่ทำการปลูก ทำให้ความสำเร็จในการปลูกเหงือก ค่อนข้างสูง ซึ่งมักจะใช้ในการปิดเหงือกร่นบริเวณฟันหน้าล่าง

โดยรวมแล้วการปลูกเหงือก มีความสำเร็จค่อนข้างสูง ใช้เพื่อการป้องกันอันตรายของฟันและเนื้อเยื่อเหงือก อีกทั้งยังช่วยในเรื่องความสวยงามจากการปิดเหงือกร่น หรือ ปิดสีโลหะ บริเวณรากเทียมได้ ปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางของเรา ว่า การปลูกเหงือกนั้นเหมาะกับคุณ หรือไม่

Scroll down

ตะกร้าสินค้า0
There are no products in the cart!
ซื้อสินค้าต่อ