พ.อ. ทพญ. ศศิรินทร์ เยี่ยมสถาน

โรคเหงือก

พ.อ. ทพญ. ศศิรินทร์ เยี่ยมสถาน

  •  

    โรคเหงือก

  •  

    วินิจฉัยรอยโรคในช่องปาก

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา
จันทร์ 16.30-20.00

สถาบันที่เกี่ยวข้อง

คุณวุฒิ

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น .. 2533
  • วท.. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปริทันตวิทยา) ..2539
  • Fellowship in Implant Dentistry, Loma Linda University, USA .. 2542

ประวัติการทำงาน

แชร์

Scroll down

ตะกร้าสินค้า0
There are no products in the cart!
ซื้อสินค้าต่อ