อ.ทพญ. ปนัสยา กาญจนสันติกุล

อุดฟัน

อ.ทพญ. ปนัสยา กาญจนสันติกุล

  •  

    อุดฟัน

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา
อาทิตย์ 9.00-16.00
จันทร์ 13.00-20.00
อังคาร 10.00-20.00

สถาบันที่เกี่ยวข้อง

คุณวุฒิ

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ทันตกรรมหัตถการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมหัตถการ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล

แชร์

Scroll down

ตะกร้าสินค้า0
There are no products in the cart!
ซื้อสินค้าต่อ