อ.ทพญ. ปิยาอร สุทธิพงศ์เกียรติ

ใส่ฟัน

อ.ทพญ. ปิยาอร สุทธิพงศ์เกียรติ

  •  

    ใส่ฟัน

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา
พฤหัสบดี 10.00-20.00

สถาบันที่เกี่ยวข้อง

คุณวุฒิ

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทยสภา

ประวัติการทำงาน

อาจารย์พิเศษ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แชร์

Scroll down

ตะกร้าสินค้า0
There are no products in the cart!
ซื้อสินค้าต่อ