อ.ทพญ. รัสรินทร์ วรัตถ์จิรบูรณ์

อ.ทพญ. รัสรินทร์ วรัตถ์จิรบูรณ์

  •  

    อุดฟัน

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา
By appointment

สถาบันที่เกี่ยวข้อง

คุณวุฒิ

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมหัตถการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

ประวัติการทำงาน

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี

แชร์

Scroll down

ตะกร้าสินค้า0
There are no products in the cart!
ซื้อสินค้าต่อ

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 512000 bytes) in /home/globaldent/domains/globaldentalcomplex.com/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2187