อ.ทพ. กฤตวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ

อ.ทพ. กฤตวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ

  •  

    โรคเหงือก

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา
By

สถาบันที่เกี่ยวข้อง

คุณวุฒิ

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางสาขาปริทันตวิทยา ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

แชร์

Scroll down

ตะกร้าสินค้า0
There are no products in the cart!
ซื้อสินค้าต่อ