อ.ทพญ. ดารณี ชัยมานะการ

อ.ทพญ. ดารณี ชัยมานะการ

  •  

    อุดฟัน

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา
พุธ 9.30-14.00

สถาบันที่เกี่ยวข้อง

คุณวุฒิ

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ทันตกรรมหัตถการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมหัตถการ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยรังสิต

แชร์

Scroll down

ตะกร้าสินค้า0
There are no products in the cart!
ซื้อสินค้าต่อ