อ.ทพญ. หยาดฤทัย โก้สกุล

ทันตกรรมเด็ก

อ.ทพญ. หยาดฤทัย โก้สกุล

  •  

    ทันตกรรมเด็ก

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา
อาทิตย์ ที่ 2 และ 4 17.30-20.00

สถาบันที่เกี่ยวข้อง

คุณวุฒิ

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .. 2555
  • ปริญญาโท (ทันตกรรมสำหรับเด็ก), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .. 2560
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมสำหรับเด็ก, จุฬาฯ)
  • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก (ทันตแพทยสภา) .. 2560

ประวัติการทำงาน

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แชร์

Scroll down

ตะกร้าสินค้า0
There are no products in the cart!
ซื้อสินค้าต่อ