จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร หรือการจัดฟันผ่าตัดขาขากรรไกร เป็นการรักษาที่รวมเอาการจัดฟันและการศัลยกรรมขากรรไกร หรือมีการผ่าตัดกรามร่วมด้วย การรักษานี้ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติของขากรรไกรและฟันที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียว การผ่าตัดกราม หรือขากรรไกรช่วยให้ทันตแพทย์สามารถเคลื่อนย้ายกระดูกขากรรไกรและจัดฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม การจัดฟันช่วยให้ฟันเคลื่อนเข้าที่และสบกันอย่างถูกต้อง

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร เป็นการรักษาที่ค่อนข้างซับซ้อนและต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟันร่วมกับศัลยแพทย์ช่องปากและขากรรไกร หรือ ศัลยแพทย์ตกแต่ง โดยทั่วไปแล้ว การรักษาจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี และคนไข้จะต้องเข้ารับการรักษาหลายครั้งทั้งจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฟันและศัลยแพทย์ขากรรไกรที่เก่งๆ มีความเชี่ยวชาญทั้งการจัดฟันผ่าตัดขากรรไกร และการผ่าตัดกราม

Facial correction surgery ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติบนใบหน้าและขากรรไกร

การผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติขากรรไกร คือ การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งขากรรไกรบน ขากรรไกรล่าง หรือคาง สำหรับคนไข้ที่อายุมากเกินกว่าที่จะใช้วิธีปรับเปลี่ยนการเจริญเติบโต (growth modification) หรือ ปัญหาของฟัน (dentofacial condition) มีความรุนแรงเกินกว่าที่จะสามารถแก้ไขด้วยการจัดฟัน อย่างเดียว

ปัจจุบันการผ่าตัดขากรรไกรสามารถทำร่วมกับการรักษาอย่างอื่นด้วยได้ ( adjunctive procedure) เพื่อ ทำให้รูปร่างของใบหน้าดูดีขึ้น เช่น การฉีดไขมันเพิ่มเติมที่ใบหน้า, การดูดไขมัน เป็นต้น

การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันแบ่งออกได้เป็น 2 เทคนิค
1. Surgery First approach
2. Conventional approach

1. Surgery First approach
Surgery First คืออะไร
การผ่าตัดแบบนี้ จะจัดการปัญหาความผิดปกติของฟันร่วมกับขากรรไกร (dento-maxillofacial deformity) ก่อน แล้วถึงมาจัดฟัน หลังผ่าตัด การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันเทคนิคนี้ มีมานานมากแล้ว ตั้งแต่ช่วงต้นปี 1960 แต่ต่อมาก็มาถูกแทนที่ด้วย conventional approach ในช่วงปี 1973 อย่างไรก็ตามเทคนิคนี้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง

หลักการของ Surgery First Approach คือ เปลี่ยนวิธีการรักษาและ จัดการคนไข้โดยจำกัด การจัดฟันระยะเริ่มต้น (presurgical orthodontic phase) โดยปัญหาความไม่สมดุลของกระดูกขากรรไกร และเนื้อเยื่อจะได้รับการแก้ไขทันที ดังนั้นการจัดฟันหลังการผ่าตัดจึงเกิดขึ้นทันที เพราะ การเคลื่อนที่ของฟันโดยการจัดฟัน เกิดง่ายขึ้นหลังการผ่าตัด รวมทั้งระยะเวลาจัดฟันก็ยังสั้นลง

ขั้นตอนการรักษาส่วนใหญ่ มี 2 phases
(Pre-surgical orthodontic phase)
1. ผ่าตัดขากรรไกร (Surgery phase)
2. จัดฟันหลังผ่าตัดขากรรไกร ( Post-surgical orthodontic phase)

Surgery First มีขั้นตอนหลักๆ อยู่2 เฟส
1. Pre-surgical orthodontic phase อาจมมีหรือไม่มีก็ได้
2. ผ่าตัดขากรรไกร (Surgery phase)
3. จัดฟันหลังผ่าตัดขากรรไกร ( Post-surgical orthodontic phase)

2. การผ่าตัดขากรรไกรแบบดั้งเดิม (Conventional Approach)
การผ่าตัดขากรรไกรแบบดั้งเดิม (Conventional Approach) คือ การที่คนไข้ต้องได้รับการจัดฟันก่อนระยะเวลานึง แล้วถึงจะผ่าตัดขากรรไกรแก้ความผิดปกติได้

ประกอบด้วย 3 เฟส
1. เริ่มจากการ presurgical ortho (Orthodontic first) โดยการจัดฟันเพื่อเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของฟัน(remove dental compensate) ให้ฟันอยู่ในตำแหน่งที่สัมพันธ์กับกระดูกที่รองรับขากรรไกร ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 16-24 เดือนเพื่อเปลี่ยนแปลงตำแหน่งฟัน ก่อนจะส่งคนไข้ไปผ่าตัด
2. Surgery phase
3. Postsurgical orthodontic phase หลังจากผ่าตัดเสร็จ ทันตแพทย์จัดฟันจะมาเก็บรายละเอียดของฟันต่ออีกประมาณ 6 เดือน

ดังนั้นนะคะสิ่งที่ต่างระหว่าง conventional and SF ก็คือ จำนวนphase ในการรักษา และระยะเวลาในการรักษาโดยที่ conventional ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 16-24 เดือนเพื่อ จัดตำแหน่งฟันให้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเมื่อเทียบกับกระดูกขากรรไกร ก่อนจะส่งคนไข้ไปผ่าตัด หลังจากนั้นก็มา เก็บรายละเอียดในส่วนของการจัดฟัน ต่ออีกประมาณ 6 เดือน

 

 

ตารางนี้คือเปรียบเทียบระหว่าง SF กับผ่าตัดแบบเดิมค่ะ
1. SF ลดphase ในการรักษา ดังนั้นระยะเวลาการรักษาโดยรวมจึงลดลง ประมาณ 6-12 เดือน รวมทังมีการเคลื่อที่ของฟันที่เร็วขึ้นจาก RAP
2. ในแง่ facial profile มีการ improveทันที
3. วันผ่าตัดสามารถกำหนดได้ตามต้องการ ไม่ขึ้นอยู่กับ presurgical orthodontic tx
4. เนื่องจากระยะเวลาการรักษาที่สั้นกว่าจึงทำให้ โอกาสที่จะเกิด oral health pb น้อยกว่า
5. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ยากของ SF ในส่วนของคุณหมอจัดฟันคือ การselect case ที่จะทำSF เพราะ baseline occlusion ไม่สามาถguide tx goal ได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยประสบการณ์คลินิกที่มากเพื่อที่จะสามารถ predict การเคลื่อนที่ของฟันหลังผ่าตัดได้อย่างแม่นยำ และประเมิน Skeletal discrepancy คณหมอต้องมั่นใจว่าสามารถจบเคสได้อย่างแน่นอน

ข้อดีของการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร 

  • รูปหน้าดูดีขึ้น 
  • ฟันเรียงตัวสวยและสบกันอย่างถูกต้อง
  • การบดเคี้ยวดีขึ้น
  • การหายใจดีขึ้น
  • แก้ปัญหาอาการนอนกรน

หากคุณกำลังพิจารณาการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร หรือจัดฟันผ่าตัดขากรรไกร สิ่งสำคัญคือต้องปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทาง ที่เชี่ยวชาญด้านการจัดฟันและศัลยแพทย์ขากรรไกร ที่ศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน โกลบอล เด็นทัล คอมเพล็กซ์ มีหมอจัดฟันเก่งๆ ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งการจัดฟันและทันตกรรมจัดฟันปรับโครงหน้าและขากรรไกร เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการรักษา รวมถึงแผนการรักษาที่เหมาะสมสำหรับคุณ โทร. 065-669-9191 หรือ 02-591-9191

Scroll down

ตะกร้าสินค้า0
There are no products in the cart!
ซื้อสินค้าต่อ