รากเทียมฟันหน้า

รากฟันเทียมฟันหน้า เป็นการรักษาทางทันตกรรมที่ใส่รากฟันเทียมไทเทเนียมเข้าไปในกระดูกขากรรไกรเพื่อแทนรากฟันที่สูญเสียไป รากฟันเทียมสามารถใช้เพื่อทำฟันซี่ใหม่ที่แข็งแรงและสวยงามได้อย่างถาวร รากฟันเทียมฟันหน้าเป็นฟันปลอมติดแน่นที่ใช้เพื่อทดแทนฟันหน้าที่สูญเสียไปเนื่องจากฟันผุ โรคเหงือก หรืออุบัติเหตุ รากฟันเทียมฟันหน้ายังสามารถใช้เพื่อทดแทนฟันปลอมหรือสะพานฟันได้อีกด้วย

การทำรากเทียมในฟันหน้า ต้องอาศัยประสบการณ์ ความประณีตและความชำนาญของทันตแพทย์รากเทียม ค่อนข้างสูง เนื่องจาก จะต้องทำให้สวยและเหมือนฟันธรรมชาติซี่ข้างๆ ทั้งส่วนเหงือก และ ส่วนครอบฟัน อีกทั้งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้ว การจะทำให้กลับมาสวยได้นั้นยากมาก ดังนั้นการทำรากเทียมในฟันหน้า ควรพิจารณาเลือกสถานที่ และ ทันตแพทย์รากเทียม ให้ดี ก่อนตัดสินใจทำ

การทำรากเทียมในฟันหน้า จะแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ

  1. ฟันหน้าซี่นั้นๆ ยังไม่ถูกถอน กรณีนี้ จะทำ รากเทียมและใส่ครอบฟันหน้าในวันเดียว เนื่องจากจะทำรูปร่างเหงือกได้สวยที่สุด ซึ่งได้มีการอธิบายไว้ในอีกหัวข้อหนึ่งแล้ว
  2. ฟันหน้าซี่นั้นๆ ถูกถอนไปแล้ว กรณีนี้มักจะต้องทำการปลูกกระดูกร่วมด้วย ไม่มากก็น้อย เพราะกระดูกบริเวณฟันหน้า นั้นยุบตัวเร็วมาก เมื่อเทียบกับบริเวณอื่น

กระบวนการในการทำรากเทียมฟันหน้า ในฟันที่ถูกถอนไปแล้ว มีดังนี้

  1. ตรวจช่องปาก และ เอ็กซเรย์ บริเวณฟันหน้าที่จะทำรากเทียม เพื่อประเมินว่า ต้องใส่รากเทียมกี่ราก ต้องปลูกกระดูกมากน้อยแค่ไหน สามารถใส่รากเทียม พร้อมกับปลูกกระดูกไปพร้อมกันได้หรือไม่ ซึ่งจากประสบการณ์ของเรา มากกว่า 90% สามารถทำไปพร้อมกันได้ จากนั้น ทันตแพทย์รากเทียมจะพิมพ์ปาก เพื่อทำ ฟันปลอมถอดได้ไว้ให้คนไข้ใส่ระหว่างรอเพื่อใส่ครอบฟันตัวจริง
  2. ทันตแพทย์รากเทียมจะทำการใส่รากเทียม และปลูกกระดูกไปพร้อมกัน ซึ่งวิธีนี้จะลดเวลาการรักษาลงครึ่งหนึ่ง เพราะถ้าปลูกกระดูกอย่างเดียวจะต้องรอ 5-6 เดือนถึงจะมาใส่รากเทียมได้ แล้วยังต้องรออีก 4-6 เดือน รวมเวลารักษาประมาณ 1 ปี ด้วยวิธีที่เราทำไปพร้อมกันนั้น ใช้เวลารอทั้งหมดเพียง 4-6 เดือน(แล้วแต่ปริมาณกระดูกที่ปลูกเข้าไป) อีกทั้งการผ่าตัดก็ทำเพียงครั้งเดียว คนไข้ส่วนใหญ่ก็พอใจกับการทำวิธีนี้ ผ่าตัดครั้งเดียว ใช้เวลาน้อย ได้ฟันเร็ว
  3. รอ 4-6 เดือนให้รากเทียมและกระดูกที่ปลูกเข้าไป ยึดกับกระดูกขากรรไกรโดยสมบูรณ์ ทันตแพทย์รากเทียมจะเริ่มทำครอบฟันหน้าชั่วคราวติดแน่นบนรากเทียมให้คนไข้ ในกรณีที่ต้องการให้เหงือกได้รูปร่างใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งจะใช้เวลา 1-2 เดือน เพื่อรอให้เหงือกได้รูปร่างที่ต้องการ ก่อนจะสามารถทำครอบตัวจริงได้
  4. ทำครอบฟันตัวจริงบนรากเทียม

รากฟันเทียมฟันหน้าเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย รากฟันเทียมฟันหน้าสามารถทดแทนฟันที่สูญเสียไปได้อย่างถาวรและมีประสิทธิภาพ รากฟันเทียมฟันหน้ายังช่วยให้ผู้ป่วยสามารถยิ้มและพูดได้อย่างมั่นใจอีกด้วย

ราคารากฟันเทียมฟันหน้า มักจะเป็นคำถามที่คนไข้ส่วนใหญ่อยากรู้ ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณความหนาบางของกระดูก ประเภทของรากฟันเทียม วัสดุที่เลือกใช้ และประสบการณ์ของทันตแพทย์ โดยทั่วไปแล้ว ราคารากฟันเทียมฟันหน้าจะเริ่มต้นประมาณ 60,000 บาทต่อซี่

หากคุณกำลังพิจารณาทำรากฟันเทียมฟันหน้า ควรปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษา ที่ศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม โกลบอล เด็นทัล คอมเพล็กซ์ 065-669-9191 หรือ 02-591-9191

Scroll down

ตะกร้าสินค้า0
There are no products in the cart!
ซื้อสินค้าต่อ

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 512000 bytes) in /home/globaldent/domains/globaldentalcomplex.com/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2187