ฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟัน คืออะไร

การฟอกสีฟัน คือ กระบวนการทำให้ฟันที่เหลืองหรือคล้ำมีสีที่ ขาวขึ้น สว่างขึ้น ฟันขาวขึ้นโดยใช้สารฟอกสีฟันเพื่อฟอกฟันขาว ซึ่งสารฟอกสีฟันจะทำงานโดยการออกซิไดซ์หรือเข้าไปทำลายคราบพลัคและคราบหินปูนที่ติดอยู่ตามผิวฟัน ทำให้ฟันดูขาวขึ้น ฟอกฟันขาวสามารถทำที่คลินิกทันตกรรมโดยทันตแพทย์ หรือแบบทำเองที่บ้าน โดยทั่วไปแล้วการฟอกสีฟันสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ

1. ฟอกสีฟันที่คลินิก   

  การฟอกสีฟันที่คลินิกจะทำโดยทันตแพทย์ที่คลินิก น้ำยาฟอกสีฟันที่ใช้จะมีความเข้มข้นสูง ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้เองตามท้องตลาด ผลการรักษาจะเห็นผลชัดเจน และทันทีหลังทำเสร็จ

ขั้นตอนการฟอกสีฟัน

 • ก่อนการฟอกสีฟัน ทันตแพทย์จะขัดฟันคนไข้ก่อน ถ้าคนไข้มีหินปูน ทันตแพทย์จะขูดหินปูนทำความสะอาดฟันให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้น จะทำการเทียบสีฟันก่อนเริ่มฟอก เพื่อจะได้ เปรียบเทียบสีหลังการฟอกสีฟันว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหน
 • หลังจากนั้นทันตแพทย์จะใส่อุปกรณ์สำหรับกันแก้ม ลิ้น และริมฝีปาก ส่วนเหงือกทันแพทย์จะทาวัสดุเคลือบป้องกันไม่ให้น้ำยาซึมไปโดน รวมทั้งสวมแว่นตาป้องกันแสงจากเครื่องฟอกสีฟันให้คนไข้ตลอดระยะเวลาการฟอกสีฟัน
 • เมื่อป้องกันทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะป้ายน้ำยาฟอกสีฟันลงบนฟันของคนไข้ และฉายแสงลงบนฟันที่มีน้ำยา เพื่อเป็นการกระตุ้นการแตกตัวของน้ำยาฟอกสีฟัน ทำให้น้ำยาฟอกสีฟันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 • การฟอกสีฟันแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ต่อ 1 รอบ และจะฉายแสงประมาณ 2-4 รอบ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1.5 -2 ชั่วโมง
 • เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ทันแพทย์จะทำความสะอาดฟันอีกครั้ง รวมทั้ง เอาอุปกรณ์กันลิ้ม แก้ม ริมฝีปาก และเหงือกออก และเทียบสีให้คนไข้ดูอีกครั้งหลังทำเสร็จว่าสีฟันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด

2.  ฟอกสีฟันที่บ้าน

การฟอกสีฟันแบบนี้คนไข้จะได้รับถาดฟอกสีฟันเฉพาะของคนไข้ รวมทั้งน้ำยาฟอกสีฟัน กลับบ้าน เนื่องจากการฟอกสีฟันที่บ้าน คนไข้จะต้องนำกลับไปทำเอง ดังนั้นเพื่อผลการรักษาที่ดี คนไข้ต้องมั่นใจว่าสามารถปฎิบัติตามข้อแนะนำของทันตแพทย์ได้ ผลการรักษาจะไม่ได้เห็นผลทันที สีฟันจะค่อยๆสว่างขึ้น เมื่อฟอกสีฟันติดต่อกันเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ขึ้นไป

ขั้นตอนการฟอกฟันขาว

 1. ทันตแพทย์จะพิมพ์ปากบนล่างของคนไข้ เพื่อเอาโมเดลไปทำถาดฟอกสีฟันของคนไข้แต่ละคน
 2. เมื่อได้ถาดฟอกสีฟันแล้ว ทันตแพทย์จะแนะนำวิธีใช้ โดยบีบน้ำยาฟอกสีฟันประมาณเล็กกว่าเม็ดถั่วเขียวลงด้านในของถาดฟอกสีฟัน
 3. หลังจากนั้นใส่ถาดฟอกสีฟัน ครอบลงบนฟัน ระยะเวลาการใส่โดยปกติแนะนำให้ใส่เวลานอนตอนกลางคืน เพื่อผลการรักษาที่ดี เนื่องจากการใส่ถอดเข้าออกเวลากลางวันจะทำให้ระยะเวลาที่นำยาอยู่บนผิวฟันน้อยเกินไป รวมทั้งเป็นการสิ้นเปลืองน้ำยาฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟันราคาเท่าไหร่

ราคาฟอกสีฟันจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของการฟอกสีฟันที่เลือก คลินิกทันตกรรมที่ทำให้บริการ และสถานที่ตั้งของคลินิกโดยทั่วไปแล้ว การฟอกสีฟันที่คลินิกทันตกรรมจะมีราคาสูงกว่าการฟอกสีฟันที่บ้าน

ปัจจัยค่าใช้จ่ายฟอกสีฟันราคาเท่าไหร่ 

การฟอกสีฟันที่คลินิกทันตกรรม: โดยทั่วไปแล้ว การฟอกสีฟันที่คลินิกจะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 9,900 บาท การฟอกฟันขาวที่คลินิก จะใช้สารฟอกสีฟันที่เข้มข้นกว่าการฟอกสีฟันที่บ้าน โดยทันตแพทย์จะทาสารฟอกสีฟันลงบนฟันของคุณและใช้แสงเพื่อเร่งปฏิกิริยาเคมี โดยทั่วไปแล้ว การฟอกสีฟันที่คลินิกจะใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที

การฟอกสีฟันที่บ้าน: การฟอกสีฟันที่บ้านนั้นจะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 8,000 บาท การฟอกสีฟันที่บ้านนั้นจะใช้สารฟอกสีฟันที่เข้มข้นน้อยกว่าการฟอกสีฟันที่คลินิก โดยคุณจะได้รับถาดฟอกสีฟันจากคลินิกทันตกรรมหรือร้านขายยา คุณสามารถทาสารฟอกสีฟันลงบนถาดฟอกสีฟันแล้วสวมใส่ไว้ในปากของคุณ โดยทั่วไปแล้ว การฟอกสีฟันที่บ้านจะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์

ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาฟอกสีฟัน ได้แก่

 • ประเภทของน้ำยาฟอกฟันขาวที่ใช้
 • จำนวนครั้งที่ต้องฟอกสีฟัน
 • ระยะเวลาในการฟอกสีฟัน
 • คุณภาพของคลินิกทันตกรรม
 • สถานที่ตั้งของคลินิกทันตกรรม

หมายเหตุ :

 1. ผลการฟอกสีฟันไม่สามารถบอกได้แน่นอน ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เชื้อชาติ ชนิดของคราบบนผิวฟันที่สะสม
 2. นอกจากนี้ ในคนไข้คนเดียวกัน บนฟันซี่เดียวกัน ก็สามารถมีสีที่แตกต่างกันบนฟัน 1 ซี่ สิ่งต่างๆนี้ทำให้ผลการฟอกสีฟันมีความแตกต่างกันไป
 3. ในคนไข้ที่มีวัสดุอุดสีเหมือนฟัน หรือครอบฟันอยู่บนผิวฟัน การฟอกสีฟันจะไม่สามารถเปลี่ยนสีวัสดุอุดได้ ดังนั้น มีความจำเป็นที่หลังการฟอกสีฟัน คนไข้ต้องมารื้อเปลี่ยนสีวัสดุอุด หรือครอบฟันให้เรียร้อย
 4. ในบางกรณี เช่นฟันตกกระ ก็ไม่สามารถที่จะฟอกสีฟันให้ได้ผลที่ดีได้
 5. การฟอกสีฟันในคลินิก ผลการรักษาไม่ได้ถาวร หลังจากฟอกไปแล้ว สีฟันสามารถกลับมาคล้ำขึ้นได้ รวมทั้งคราบสีต่างๆก็สามารถกลับมาสะสมใหม่ได้
 6. ทันแพทย์อาจแนะนำ การฟอกสีฟันที่บ้านเพื่อเป็นการรักษาสีฟันให้ขาวสว่างให้ได้นานเท่าที่ต้องการ

การฟอกสีฟันสามารถทำได้อย่างปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีสุขภาพช่องปากที่ดี อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก เช่น ฟันผุ เหงือกอักเสบ ฟันบิ่น หรือฟันแตก ควรปรึกษาทันตแพทย์ก่อนทำการฟอกสีฟันที่บ้าน ติดต่อขอรับคำปรึกษาหรือนัดหมายกับ คลินิกฟอกฟันขาว ที่ โกลบอล เด็นทัล คอมเพล็กซ์ โทร. 065-669-9191 หรือ 02-591-9191

Scroll down

ตะกร้าสินค้า0
There are no products in the cart!
ซื้อสินค้าต่อ