ทพญ. จินต์จุฑาภัค ทองดี

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ทพญ. จินต์จุฑาภัค ทองดี

  •  

    ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา
อาทิตย์ 14.00-20.00
ศุกร์ 9.30-13.00
พุธ 17.30-20.00

สถาบันที่เกี่ยวข้อง

คุณวุฒิ

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรทางทันตกรรมเพื่อความสวยงามและรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Intern, University of California at Los Angeles

ประวัติการทำงาน

โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ คะแนนสะสมตลอดหลักสูตรลำดับที่ 1 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แชร์

Scroll down

ตะกร้าสินค้า0
There are no products in the cart!
ซื้อสินค้าต่อ