ผศ.ทพ.ภควัตร ชาตริยานุโยค

ทันตกรรมรากเทียม

ผศ.ทพ.ภควัตร ชาตริยานุโยค

 •  

  ทันตกรรมรากเทียม

 •  

  ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

 •  

  ใส่ฟัน

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา
อังคาร 9.00-15.00
พุธ 9.00-20.00
เสาร์ 9.00-20.00

สถาบันที่เกี่ยวข้อง

คุณวุฒิ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .. 2547
 • Fellowship in Implant Dentistry, Loma Linda University, USA .. 2553
 • Diplomate American Board of Oral Implantology .. 2557
 • Diplomate International Congress of Oral Implantologists .. 2558

ประวัติการทำงาน

 • Adjunct Assistant Professor, Center for Implant Dentistry, Loma Linda University, USA, 2011-2022
 • อาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2547-2548
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2555-2556
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, พ.ศ. 2556-2565
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์, พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี, พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน
แชร์

Scroll down

ตะกร้าสินค้า0
There are no products in the cart!
ซื้อสินค้าต่อ

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 512000 bytes) in /home/globaldent/domains/globaldentalcomplex.com/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2187