อ.ทพญ. ดวงพร วิริยะภัค

รักษารากฟัน ใส่ฟัน

อ.ทพญ. ดวงพร วิริยะภัค

  •  

    ใส่ฟัน

  •  

    รักษารากฟัน

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา
ศุกร์ 14.00-20.00
เสาร์ 14.00-20.00

สถาบันที่เกี่ยวข้อง

คุณวุฒิ

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาโท (ทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แชร์

Scroll down

ตะกร้าสินค้า0
There are no products in the cart!
ซื้อสินค้าต่อ