ผศ.ทพญ. กนิษฐา นิลศรี

อุดฟัน

ผศ.ทพญ. กนิษฐา นิลศรี

  •  

    อุดฟัน

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา
By appointment

สถาบันที่เกี่ยวข้อง

คุณวุฒิ

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนีบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล

แชร์

Scroll down

ตะกร้าสินค้า0
There are no products in the cart!
ซื้อสินค้าต่อ