อทพ.ดร.กันต์ วงศ์กำแหง

ใส่ฟัน

อทพ.ดร.กันต์ วงศ์กำแหง

  •  

    ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

  •  

    ใส่ฟัน

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา
อาทิตย์ 9.00-20.00
พุธ 17.00-20.00

สถาบันที่เกี่ยวข้อง

คุณวุฒิ

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์), University of Iowa College of Dentistry
  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, University of Iowa College of Dentistry

ประวัติการทำงาน

อาจารย์พิเศษ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of Iowa

อาจารย์ประจำ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แชร์

Scroll down

ตะกร้าสินค้า0
There are no products in the cart!
ซื้อสินค้าต่อ