อ.ทพญ. สมหมาย ชาตริยานุโยค

ใส่ฟัน

อ.ทพญ. สมหมาย ชาตริยานุโยค

  •  

    ใส่ฟัน

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา
By appointment

สถาบันที่เกี่ยวข้อง

คุณวุฒิ

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต มหิดล
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์) มหิดล

 

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แชร์

Scroll down

ตะกร้าสินค้า0
There are no products in the cart!
ซื้อสินค้าต่อ