อ.ทพญ. สมหมาย ชาตริยานุโยค

ใส่ฟัน

อ.ทพญ. สมหมาย ชาตริยานุโยค

  •  

    ใส่ฟัน

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา
By appointment

สถาบันที่เกี่ยวข้อง

คุณวุฒิ

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต มหิดล
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์) มหิดล

 

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แชร์

Scroll down

ตะกร้าสินค้า0
There are no products in the cart!
ซื้อสินค้าต่อ

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 466944 bytes) in /home/globaldent/domains/globaldentalcomplex.com/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2187