อ.ทพ.กฤษฎา โตศักดิ์ภราเลิศ

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

อ.ทพ.กฤษฎา โตศักดิ์ภราเลิศ

  •  

    ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

  •  

    อุดฟัน

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา
ฺBy Appointment

สถาบันที่เกี่ยวข้อง

คุณวุฒิ

  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .. 2547
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาฯ
  • ผู้ก่อตั้งโปรแกรมออกแบบรอยยิ้ม 3D Digipro Smile

ประวัติการทำงาน

แชร์

Scroll down

ตะกร้าสินค้า0
There are no products in the cart!
ซื้อสินค้าต่อ