พญ. ณัฐชา วามวาณิชย์

ศัลยกรรมเพื่อความสวยงาม

พญ. ณัฐชา วามวาณิชย์

  •  

    ศัลยแพทย์ตกแต่ง

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา
By appointment

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต .. 2548
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง (แพทยสภา) .. 2556
  • Fellowship in Craniofacial Surgery 2018, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan

ประวัติการทำงาน

แชร์

Scroll down

ตะกร้าสินค้า0
There are no products in the cart!
ซื้อสินค้าต่อ